atlaidai2013_01
atlaidai2013_02

Vasaros šventė Žiežmariuose

Liepos 28 dieną, sekmadienį, Žiežmariuose vyko tradiciniai šv. Jokūbo atlaidai. Po šv. Mišių susirinkusieji neskubėjo skirstytis į namus – jų laukė šventės tęsinys. Linksmai armonika grodamas (more…)

„Švęsk vasarą – saulės perpildytas dienas ir žvaigždėtas naktis“ - Gooseberry Patch

Žiežmarių skautų vasaros įspūdžiai

Du vasaros mėnesiai buvo dosnūs Žiežmarių skautams renginiais. Jau birželio 7-9 dienomis dvidešimt du Skirgailos draugovės skautai, lydimi sesės Aušros ir brolio Tado, dalyvavo Panemunėje vykusioje Kauno Pilies tunto organizuojamoje stovykloje „Vasaros spalvos“. Ji buvo skirta Jaunesniesiems skautams – Vilkams. Skautukai žaidė, dainavo, virė ant (more…)

Pasirašytos sutartys dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros

Įgyvendinami projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“ pagal priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-099, buvo pateikta paraiška papildomam finansavimui gauti (more…)