Ar žinote, kad…

Šiais metais sukanka 65 metai, kai 1947 01 14 – Strebeikių kaime (Jonavos r.) mirė architektas, kelių Kaišiadorių rajono bažnyčių (Žiežmarių, Gegužinės) projektų autorius Vaclovas Michnevičius (gimė apie 1862). Pagal jo projektą pastatyti Kaišiadorių vyskupijos kurijos rūmai, prisidėjo prie Kaišiadorių bažnyčios projekto kūrimo. Palaidotas Žeimių bažnyčios šventoriuje.

Šiais metais sukanka 115 metų, kai mirė (1897 m.) Silvestras Gimžauskas. Gimė 1844 m. S.Gimžauskas 1879 m. buvo paskirtas vikaru Žiežmariuose, vėliau atkeltas į Kietaviškes. Buvo knygnešių globėjas ir pagalbininkas, poetas, lietuvybės žadintojas.

Taip pat šiais metais sukanka 155 metai, kai Žiežmariuose (1857–1858 m.) buvo pastatyti pagal italų architekto Lauryno Niekinio projektą dvaro rūmai, kurie išliko iki mūsų dienų. Tarpukario Lietuvoje juose buvo įsikūrusi Žiežmarių žiemos žemės ūkio mokykla (1929–1941m.).

Ir bene svarbiausia sukaktis šiais metais. Šiemet sukanka 525 metai, kai Žiežmariai (1487 m.) pradėti vadinti miesteliu ir 490 metų, kai (1522 m.) – miestu.

Jūsų komentaras