Ar žinote, kad…

Balandžio 11 d. sukanka 35 metai (1967 m.), kai Žiežmariuose mirė prelatas, Kaišiadorių vyskupijos administratorius, politinis kalinys, Žiežmarių bažnyčios statytojas Bernardas Sužiedėlis. Gimė 1888 08 11 Ulbinų k., Kalesninkų par. Palaidotas Žiežmarių kapinėse.

Balandžio 25 d. sukanka 50 metų, kai nustotas leisti (1962 m.) rajoninis laikraštis „Komunistiniu keliu“, vietoje jo pradėtas leisti laikraštis „Į komunizmą“.

Jūsų komentaras