Ar žinote, kad…

Lapkričio 24 d. sukanka 105 metai, kai Karkažiškių k., Žiežmarių valsč. 1907 m. gimė Justinas Pilyponis, prozininkas, vienas lietuvių (more…)

Ar žinote, kad…

…liepos mėnesį sukanka 100 metų, kai Balkūnų k. Alytaus apskr. 1912 m. gimė kunigas, tremtinys Zigmas Neciunskas. Jis Darbavosi įvairiose (more…)

Ar žinote, kad…

Prieš 200 metų, 1812 06 26 – Rusijos armijos III pėstininkų korpuso leibgvardijos kazokų pulko poručikas Vasilijus Žmurinas ties Žiežmariais su kazokų būriu sekė prancūzų žygį. Prancūzai užpuolė (more…)

Ar žinote, kad…

Balandžio 11 d. sukanka 35 metai (1967 m.), kai Žiežmariuose mirė prelatas, Kaišiadorių vyskupijos administratorius, politinis kalinys, Žiežmarių bažnyčios statytojas Bernardas Sužiedėlis (more…)

Ar žinote, kad…

Vasario mėnesį (1942 02 06) sukanka 70 metų, kai Bulotų kaime (Žiežmarių seniūnija) mirė Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, generolas, veterinarijos gydytojas (more…)

Ar žinote, kad…

Šiais metais sukanka 65 metai, kai 1947 01 14 – Strebeikių kaime (Jonavos r.) mirė architektas, kelių Kaišiadorių rajono bažnyčių (Žiežmarių, Gegužinės) projektų autorius (more…)

Startuoja nauja rubrika

Žiežmariai.lt puslapyje pradedame naują rubriką „Ar žinote, kad…“. Joje, kiekvieno mėnesio pirmą dieną, skelbsime Žiežmariams reikšmingesnes datas: minėjimus, žymius žmonių gimimo ir mirimo sukaktis, miesteliui svarbias datas. Tikimės, kad šis mažas skyrelis jums suteiks naudingos informacijos, apie mūsų miestelį. Juk reikia žinoti savo krašto istoriją? (more…)