Nauja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema

2010 m. Kaišiadorių rajone pradėtas aktyviai įgyvendinti vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo projektas jau baigiamas įgyvendinti. 2011 m. tinklų tiesimo darbai buvo baigti Žiežmariuose, o 2013 m. sausio mėn. statybos darbai baigti Rumšiškėse.

Viso projekto vertė siekia daugiau nei 10 mln. litų, iš kurių apie 81 proc. reikiamų lėšų finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, likusią dalį lėšų skiria Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Žiežmariuose nutiesta apie 1,2 km nuotekų tinklų ir 1,2 km vandentiekio tinklų Kauno ir Lauko gatvėse. Rumšiškėse nutiesta kiek daugiau nei 2 km. vandentiekio ir apie 14 km nuotekų tinklų Ąžuolo, J.Aisčio, Marių, Etnografų, P.Cvirkos, Kokalnio, Marių skersgatvio, Pievelių, Beržų, Rumšos, Slėnio, Vytauto, Užtakų, Taikos, S.Nėries ir Užtakėlio gatvėse bei pastatytos10 buitinių nuotekų siurblinės Marių, Ąžuolo, Beržų, Vytauto, Kokalnio gatvėse, kurios miestelio nuotekas perpumpuos į esamą nuotekų kolektorių Nemuno, Užtakų ir Slėnio gatvėse. Vandentiekio tinklai bus jungiami prie esamų vandentiekio tinklų J.Aisčio gatvėje.

Kaišiadorių mieste nutiesta kiek daugiau nei 15 km vandentiekio ir daugiau nei 12 km nuotekų tinklų Ąžuolyno, Triliškių, Žiežmarių, Klevų, Avilių, Vladikiškių, Titnagų, Saulėtekio, Žvejų, Žiedo, Žibuoklių, Sodžiaus, Kranto, Miško, Lakštingalų, Serbentų, Ežero, Ateities gatvėse bei pastatytos 4 buitinių nuotekų siurblinės Kaišiadorių mieste ir 1 siurblinė Stasiūnuose. Užbaigus tinklų klojimo ir nuotekų siurblinių statybos darbus rangovai turės pateikti atitinkamus dokumentus, kad būtų galima organizuoti statybos užbaigimo procedūras.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas, socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas ir nuotekų valymas, atitinkantis ES keliamus reikalavimus. Be to projektą bus suteikta galimybė 1.880 Žiežmarių m., Rumšiškių mstl. ir Kaišiadorių miesto gyventojų naudotis kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Kadangi Kaišiadorių m. ir gyvenvietės yra gana tankiai apgyvendinti, sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

Įgyvendinant šį projektą nebus atliekami gatvių rekonstrukcijos darbai, nes jie nėra finansuojami. Žiežmariuose, Rumšiškėse ir Kaišiadorių mieste rangovai turi atstatyti išardytos gatvės dangą, kad ji būtų tokia pati kaip iki darbų pradžios. Gatvių dangos atstatymo darbai – tai asfalto dangos ir įvažiavimų į gyventojų bei įstaigų kiemus ir teritorijas atstatymas, numatant kelkraščių ir šaligatvių sutvarkymą, bortelių atstatymą, jeigu jie yra susidėvėję, taip pat žvyro pagrindo, žaliųjų zonų išsaugojimas ir želdinių atsodinimas.

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Informacijos šaltinis
www.kaisiadorietis.lt

Jūsų komentaras