Pasirašytos sutartys dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros

Įgyvendinami projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“ pagal priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-099, buvo pateikta paraiška papildomam finansavimui gauti.

Aplinkos ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-518 skirta 6.603.305,07 Lt papildomo finansavimo, viso šiam projektui įgyvendinti skirta 34.224.317,57 Lt. Pareiškėjo lėšos 1.813.932,79 Lt. (paskola iš EIB). Liepos 25 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir pasirašė tris trišales sutartis dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“ įgyvendinimo.

Sutarties pasirašyme dalyvavo Savivaldybės meras Romualdas Urmilevičius, Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Gružauskas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, projekto vadovė Sigutė Bliujienė, Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Nijolė Maciulevičienė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Helmutas Zabarauskas bei projektą įgyvendinsiančių įmonių atstovai. Prieš pasirašant sutartis Savivaldybės meras Romualdas Urmilevičius sakė, kad iš rangovų tikisi susikalbėjimo ir produktyvaus darbo, kad projektus abipusėm pastangom pavyks įgyvendinti sklandžiai. Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Gružauskas padėkojo Savivaldybės administracijos darbuotojams už atliktus darbus rengiant šį projektą bei už atidų darbą organizuojant viešųjų pirkimų konkursus. Darbus vykdysiantiems rangovams palinkėjo laiku ir kokybiškai įgyvendinti numatytus darbus, sėkmingai bendradarbiauti su Savivaldybe, kad darbų vykdymo metu gyventojai patirtų kuo mažiau nepatogumų.

Įgyvendinant šį projektą pagal sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“ (Kaišiadorys, Gudiena, Stasiūnai, Vladikiškės, Aviliai) bus paklota naujų vandentiekio tinklų apie 12.228 km., naujų nuotekų tinklų apie 19.940 km. galimybę prie naujų tinklų turės prisijungti apie 600 gyv. Trišalė sutartis buvo pasirašyta su rangovu (pagrindiniu jungtinės veiklos partneriu) UAB „Irdaiva“. Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro 15.432.340,00 Lt.

Įgyvendinus projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žasliuose“ bus paklota naujų vandentiekio tinklų apie 8.535 km., naujų nuotekų tinklų apie 11.144 km. galimybę prie naujų tinklų turės prisijungti apie 500 gyv. Bus pastatyta nauji NVĮ. Šioje trišalė sutartyje rangovas (pagrindinis jungtinės veiklos partneris) UAB „KRS“. Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro 17.593.400,44 Lt.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žiežmariuose“ bus paklota naujų vandentiekio tinklų apie 9,625 km., naujų nuotekų tinklų apie 11.042 km. galimybę prie naujų tinklų turės prisijungti apie 150 gyv. Šiam projektui įgyvendinti sutartis pasirašyta su rangovu (pagrindiniu jungtinės veiklos partneriu) A.Žilinskio ir Ko. Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro 9.678.790,00 Lt.

2014-2020 m. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ Aplinkos ministerijai pateikta ES lėšų poreikis vandentvarkos projektams Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenvietėse, didesnėse kaip 500 gyventojų.

Numatoma pastatyti 54 vnt. NVĮ, renovuoti 9 vnt. NVĮ, nuotekų ir vandentiekio tinklų renovavimas ir plėtra apie 403 km., lietaus paviršinio) vandens tvarkymo infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija 281 km. Ten kur buvo seni valymo įrenginiai jie bus rekonstruoti, kur tinklų nebuvo – bus statomi nauji nuotekų valymo įrenginiai. Kaišiadorių rajono savivaldybėje ES lėšų poreikis 2014-2020 m. 332.186.000,00 Lt.

Informacijos šaltinis
www.kaisiadorys.lt

Jūsų komentaras