Maltiečių sriuba 2012
Maltiečių sriuba 2012
Maltiečių sriuba 2012

Po pamaldų žiežmariečiai ragavo maltiečių sriubos

Jau kelinti metai sėkmingai „Maltiečių sriubos“ akcija vyksta Žiežmariuose. Čia veikia aktyvi maltiečių grupė, daug maltiečių jaunimo. Žiežmarių maltiečiai paprastai įsikuria prie miestelio bažnyčios. Po pamaldų iš jos išėję žiežmariečiai noriai prieina prie maltiečių palapinės, ragauja sriubos. Šį kartą dviejų rūšių sriubos išragauta net 60 litrų. „Mūsų veikla Žiežmariuose gerai žinoma“, – pasakoja miestelio maltiečių vadovė gydytoja Ramutė Lančinskienė. – „Jau daug metų čia veikia maltiečių socialinės pagalbos centras, į kurį kreipiasi daugiausiai pagalbos reikalingi. Jiems padedame viskuo kuo galime. Turime gerus rėmėjus – Osnabriuko vyskupijos maltiečius. Jie jau tapo ne tik rėmėjais, tačiau ir brangiais svečiais ir draugais…“.

Renginyje Žiežmarių maltiečiams padėjo Lietuvos kariuomenė. Buvo sudėta kareiviška palapinė, kareiviai noriai talkininkavo visuose akcijos organizavimo darbuose. Gausus jaunųjų maltiečių būrys buvo įtrauktas į pagalbą nuo pat akcijos pradžios.

„Pradėjome akciją prie bažnyčios anksčiau, jau nuo 9-tos ryto, – pasakoja gydytoja Lančinskienė. – Viena po kitos sekmadienį vyksta pamaldos, žmonės nori iš bažnyčios išėję sušilti ir iš karto eina pas mus ragauti sriubos“. Už surinktas lėšas Žiežmarių maltiečiai darys savo globojamiems senukams kalėdinius maisto paketus, pinigai bus panaudoti ir kitiems socialiniams maltiečių projektams mieste.

Informacijos šaltinis
www.maltieciai.lt

Jūsų komentaras