I*EARN Žiežmariai
I*EARN Žiežmariai
I*EARN Žiežmariai
I*EARN Žiežmariai
I*EARN Žiežmariai

I*EARN Žiežmariai

Svarbiausia klubo veikla: išugdyti dorą pilietį sugebantį laisvai reikšti savo mintis, bendrauti. Šio klubo egzistavimo „kaltininkė” informatikos mokytoja N.Kocienė, kuri mūsų šeimoje užima štai tokias pareigas – mama. Mes ją be galo mylim, bei didžiuojamės, juk ne daug yra mokytojų, kurie aukoja savo brangų laiką ir tramdo „bulių gaują“. Ir mes didžiuojamės, kad ne vieną mamą turim: R.Dzedulionienė, N.Kudrešova, G.Erlickienė.

Istorija
2003 m. „gimėm“ lyg iš naujo… (t.y. kovo mėn. buvę I*EARN’iečiai – jau studentai, mus pakrikštijo). Džiaugiamės, kad mes esam tikra šeima, didžiuojamės savo klubo nariais bei jų pasiekimais. Visi nariai noriai dalyvauja klubo veikloje – su šypsena imamės vis naujų projektų. Manome, kad šiame klube galima tobulint ne tik informatikos žinias, bet ir kitų dalykų: anglų k., rusų k., lietuvių k., (įdomiausia, kad mes vadovėlio „negriaužiam“, o lengvai bendraujam internetinėse konferencijose bei rašome puikius rašinius).

Mūsų šūkis: mokykla pasaulyje, pasaulis mokykloje.

Kontaktinis asmuo
Natalija Kocienė
kociene@centras.lt
+370 687 96640
http://ziezmariai.lm.lt/~iearn