Maironiečiai
Maironiečiai
Maironiečiai
Maironiečiai
Maironiečiai

Maironiečiai

Lietuvos maironiečių draugija yra savarankiška visuomeninė literatūrinė, kūrybinė, kraštotyrinė organizacija, vienijanti bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų mokyklų, aukštųjų mokyklų studentus.

Draugijos tikslas – dvasiškai ir doroviškai tobulėti, ugdyti savo gabumus, valią ir būti teisingiems, doriems, darbštiems savo tautos, tėvų bei artimųjų labui.
Maironiečiai, domėdamiesi Maironio gyvenimu ir kūryba, siekia pažinti tautos istoriją, semiasi meilės bei pagarbos gimtajam kraštui, jo kalbai ir gamtai, šiems darbams žadina savo bendraamžius.

Istorija
Į Lietuvos maironiečių draugiją įstojome 1997 metais, minint Maironio 135-ąsias metines, tada dar devintokai – labai energingi ir aktyvūs susibūrė į iniciatyvinę grupę ir nutarė įsijungti į respublikos maironiečių organizaciją. Ir ko jie tik neveikė: organizavo minėjimus, lankė įžymias vietas, kūrė, net leido literatūrinį laikraštėlį „Dešimtukas“.

Antroji maironiečių karta savo veiklą pradėjo 2002-aisiais, aniems išėjus iš mokyklos. Kiek antrosios kartos maironiečių darbo ir jėgų įdėta ruošiantis mokyklos 85-ečio jubiliejui, jį dar ilgai prisiminsime! Abiejų kartų globėja buvo lietuvių kalbos mokytoja Janina Aleksandravičienė.

Trečioji karta mokykloje ir mūsų globėja nuo 2007 metų rugsėjo yra istorijos mokytoja Daiva Maciulevičienė. Beje, Janinos Aleksandravičienės auklėtinė.

Dabartiniai maironiečiai maironiečių organizacijos veikloje dalyvauja jau penktus metus. Mes daug dėmesio skiriame Valstybės švenčių ir atmintinų dienų minėjimui, keliaujame po Lietuvą, stengiamės pažinti gimtąjį kraštą, jo praeitį, dalyvaujame tradicinėse maironiečių organizacijos šventėse, domimės kraštotyra, skaitome Maironio eiles, kuriame istorines inscenizacijas, dalyvaujame mokslinėje konferencijoje Vilniaus Universitete, rašome straipsnius į rajono spaudą ir maironiečių laikraštį „Sandrava“, bendraujame su bendraminčiais iš kitų mokyklų.

Draugijos nariai
Per 3000 moksleivių ir mokytojų 150–tyje Lietuvos mokyklų.
.

Daugiau nuotraukų

.
Kontaktinis asmuo
Daiva Maciulevičienė
daivavukas@gmail.com