Skautų Skirgailos draugovė
Skautų Skirgailos draugovė
Skautų Skirgailos draugovė
Skautų Skirgailos draugovė
Skautų Skirgailos draugovė

Skautų Skirgailos draugovė

Mes esame Žiežmarių Skirgailos draugovės skautai. Priklausome Kauno kraštui, Kauno Pilies tuntui. Mūsų draugovėje yra visų kaklaraiščių spalvų skautų: jaunesnieji skautai (vilkai), skautai, patyrę skautai (vyšnios). Aktyviai dalyvaujame Žiežmarių miestelio bendruomenės renginiuose ir veikloje.

Istorija
Pirmuosius žingsnius organizacijos kūrime 1994 m. pradėjo Almiras Kavaliauskas. Klausėsi seminarų, įkūrė skautų būrelį. Dalyvavo su mokiniais stovyklose, renginiuose. Pirmieji mokiniai, kurie davė skautų įžodį buvo: Daiva Slaninaitė, Monika Bradauskaitė, Aurimas Kavaliauskas.

Ne už ilgo į skautišką gyvenimą įsijungė ir Aušra Kavaliauskienė. Vaikų skaičius auga, kyla noras įsilieti į „platesnius vandenis“. Kauno krašto vadovų posėdyje buvo leista kurti draugovę. 2003 m. kovo 9 d. mes tapome Žiežmarių Skirgailos draugove. Draugininke tampa Aušra Kavaliauskienė, pavaduotoju – Almiras Kavaliauskas.

Jau devinti metai aktyviai dalyvaujame ir organizuojame Kauno Pilies tunto, Kauno krašto ir Respublikines skautų stovyklas. Rašome projektus stovykloms, renginiams, žygiams.

Kontaktinis asmuo
Aušra Kavaliauskienė
kavausra@gmail.com
+370 686 68354

Daugiau informacijos
www.skautai.lt