Rajone buvo tikrinamos judriojo radijo ryšio bazinės stotys

Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus specialistai atliko UAB „Bitė Lietuva“ keturių judriojo radijo ryšio bazinių stočių periodinę kontrolę. Buvo nustatyta, kad elektromagnetinės spinduliuotės energijos srauto tankis neviršija leistinos vertės.

Specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsniu, pagal 2012 metų periodinės kontrolės planą ir Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“, kuri patvirtinta 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 (Žin. 2011 Nr. 29-1374) atliko UAB „Bitė Lietuva“ keturių judriojo radijo ryšio bazinių stočių periodinę kontrolę. Buvo patikrintos bazinės stotys, esančios Kaišiadorių savivaldybėje:

  • J.Basanavičiaus g., Kaišiadorys,
  • Kaspariškių k., Rumšiškių sen.,
  • Žaslių g. 74, Žiežmariai,
  • Kazokų k., Kaišiadorių r.

Patikrinimo metu Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojas atliko elektromagnetinės spinduliuotės matavimus. Įvertinus protokolų rezultatus nustatyta, kad elektromagnetinės spinduliuotės energijos srauto tankis neviršija leistinos vertės, t.y. 10 Mw/cm², reglamentuotos Lietuvos higienos normos HN 80:2011.

Kristina Baniūnienė,
Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėja

Jūsų komentaras