Asociacija ŽAJK

Asociacija ŽAJK

Sportas, kinas, šokiai ar labdaringa veikla – tai vieni iš tikslų, sukuriančių žmonėms galimybes bendravimui…

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Maltos ordino pagalbos tarnyba padeda vykdyti pagrindinę organizacijos misiją…

Skautų Skirgailos draugovė

Skautų Skirgailos draugovė

Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija…

I*EARN Žiežmariai

I*EARN Žiežmariai

Mokytojų ir mokinių iniciatyva 1998 m. įkurtas klubas, kurio tikslas palaikyti ryšius su kitomis šalimis…