Nauja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema

2010 m. Kaišiadorių rajone pradėtas aktyviai įgyvendinti vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo projektas jau baigiamas įgyvendinti. 2011 m. tinklų tiesimo darbai buvo baigti Žiežmariuose, o 2013 m. sausio mėn. statybos darbai baigti Rumšiškėse (more…)

Kaišiadorių rajonui skirtos ES paramos lėšos

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra per š. m. pirmąjį pusmetį aplinkosaugos projektų vykdytojams išmokėjo 221,4 mln. litų ES paramos lėšų – 11,8 mln. litų daugiau, nei planuota (more…)

Savivaldybei gresia sankcijos

Europos Komisija 2005-12-02 sprendimu Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/002 „Dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo Nemuno aukštupio baseino 1 paketo (more…)