Žiežmarių skautų vasaros įspūdžiai

Du vasaros mėnesiai buvo dosnūs Žiežmarių skautams renginiais. Jau birželio 7-9 dienomis dvidešimt du Skirgailos draugovės skautai, lydimi sesės Aušros ir brolio Tado, dalyvavo Panemunėje vykusioje Kauno Pilies tunto organizuojamoje stovykloje „Vasaros spalvos“. Ji buvo skirta Jaunesniesiems skautams – Vilkams. Skautukai žaidė, dainavo, virė ant (more…)

Skautų stovykla „Devynių drakonų upė – 2012“

Viskas prasideda vieną gražų liepos pirmosios rytą, kai keturios merginos: Rūta, Vita, Simona ir Julija – skautės iš Žiežmarių Skirgailos draugovės susiruošia važiuoti į Kauno krašto stovyklą „Devynių drakonų upė“. Stovykla turi prasidėti liepos 5 d. Merkinėje (more…)