Ar žinote, kad…

…liepos mėnesį sukanka 100 metų, kai Balkūnų k. Alytaus apskr. 1912 m. gimė kunigas, tremtinys Zigmas Neciunskas. Jis Darbavosi įvairiose (more…)