Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos įgyvendinimas

Kaišiadorių savivaldybė informuoja: „rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V17-90 ir seniūnijų seniūnų pateiktomis vietos bendruomenių tarybų protokolų ir veiklų aprašymų kopijomis, patvirtino veiklų vykdytojų ir veikloms finansuoti skiriamų lėšų sąrašą.“

Žiežmariams ir jų apylinkėms aktualūs sprendimai:
– Kultrūros skatinimui reikalingų priemonių (šokėjų liemenės, pakyla, multimedija ir kt.) įsigijimas – 5475 Lt,
– Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas Žiežmariuose – Žaslių g. 21 (Žiežmarių gimnazija), Narimanto g. 37 (Žiežmarių lopšelis – darželis) – 2200 Lt,
– Gerinti jaunimo užimtumą, skatinant sportinę veiklą (įsigyti futbolo vartų tinklus ir treniruočių skirtukus-liemenes) – 500 Lt.

– Liutonių krašto rudens šventė – 2700 Lt,
– Liutonių krašto Joninių šventė – 900 Lt,
– Liutonių krašto sporto šventė – 1188 Lt.

Daugiau informacijos
www.kaisiadorys.lt

Jūsų komentaras