Vietos bendruomenių tarybų (VBT) steigiamieji posėdžiai

Informuojame, kad vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. V17-165 patvirtintu 2013-2015 metų lėšų Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu bei vykdant 2013-04-26 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. V1-333 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programos įgyvendinimo“ nurodymus, š.m. gegužės 7 d. 17.30 val. Žiežmarių kultūros centro patalpose organizuojamas Žiežmarių seniūnijos Vietos bendruomenių tarybos steigiamasis posėdis.

Įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų, skirtų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybėje, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, Žiežmarių apylinkės seniūnijoje sudaroma Vietos bendruomenės taryba (VBT).

Atstovus į VBT prašome deleguoti raštu iki gegužės 13 d. 10 val. Žiežmarių apylinkės seniūnijos seniūnui.

VIETOS BENDRUOMENĖS ATSTOVUS SIŪLO:
1. seniūnaičiai;
2. seniūnijos teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos bei religinės bendruomenės ir bendrijos;
3. vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos;
4. valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai.

Albinas Kmeliauskas,
Žiežmarių apylinkės seniūnas

Jūsų komentaras